Ammattitaitoisen välinehuollon merkitystä infektioiden torjunnassa ja hoitotyön sujuvuudessa ei voi liikaa korostaa. Ala tarvitsee osaajia, jotka huolehtivat, että oikein puhdistettuja, desinfioituja, pakattuja ja steriloituja leikkaus- ym. instrumentteja sekä tarvikkeita on saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu.

Kenelle koulutukset on tarkoitettu?


Toimitko välinehuollon esihenkilönä sairaalassa, terveysasemalla, hammasklinikalla tai esimerkiksi eläinlääkäriasemalla? Tarvitsevatko työntekijänne ammattitaitoa sekä teoriaosaamista syventävää täydennyskoulutusta? Koulutuskumppanina toimii Opester.

Toimitko koulutussuunnittelijana välinehuoltoalan ammattitutkintoa tarjoavassa oppilaitoksessa? Tuntevatko opettajanne ja oppilaanne välinehuollon laatuvaatimukset ja standardit? Paikkaamme joustavasti myös
ammattiopettajien sijaistarvetta!

Hanna-Kaisa Kyyrönen